Blauwborst vrouw

Spreidt een blauwborst zijn staart, dan zie je opvallende oranjebruine staartbasis met een zeer brede zwarte eindband. Bij het vrouwtje ontbreekt de blauwe borst, maar net als het mannetje heeft zij een lichte wenkbrauwstreep en een dezelfde oranjebruine staartbasis met zwarte eindband.

Voorjaar in de Eendrachtspolder

Het voorjaar is alweer enige tijd geleden begonnen, de natuur is ontwaakt. Vogels en planten laten zich weer uitbundig zien. Het gele raapzaad en witte fluitenkruid is overdreven aanwezig langs de kanten van de wegen. In de Eendrachtspolder / Zevenhuizerplas zijn vele soorten vogels en vlinders te zien zoals Tureluur, Kievit, Zwartkop meeuw, Vinken en nog veel meer.