Stavoren, Friesland

In 1061 eeuw kreeg Stavoren officieel stadsrechten. Het was eeuwenlang een belangrijke handelsstad. Het Vrouwtje van Stavoren is een legende over een vermogende koopmansweduwe die verantwoordelijk wordt gehouden voor de verzanding van de Staverse haven en daarmee de ondergang van het eens zo rijke stadje.

Struinen langs de plas

Het blijven zulke mooie vogels: Baardmannetjes. Vandaag zag ik weer eens een groep in het riet rondstruinen. Het is weer de tijd van de Gele Kwikstaarten, vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika zijn deze zomergasten naar Nederland gekomen om hier te broeden en hun jongen groot te brengen. Helaas staat de Gele Kwikstaart op de Rode Lijst. De soort is kwetsbaar als broedvogel in Nederland en neemt gestaag af in aantal. De blauwborst is voor mij een van mijn favoriete vogels. Prachtig gekleurd met zijn blauw keel met witte ster erin. De mannetjes verdedigen hun territorium fanatiek zingend. Genieten dus van deze soort als hij in het voorjaar weer verschijnt. De vrouwtjes hebben een veel minder opvallend verenkleed met slechts subtiel wat blauw. Ze leiden een verborgen leven diep in het riet en ik vind het dan ook erg bijzonder dat ik ook het vrouwtje gezien heb en heb kunnen fotograferen. De rietgors zie je vrij makkelijk. Een fotogeniek vogeltje.