Vervolg, de natuur ontwaakt

Het voorjaar is alweer enige tijd geleden begonnen, de natuur is ontwaakt. Vogels en planten laten zich weer uitbundig zien. Het gele raapzaad en witte fluitenkruid is overdreven aanwezig langs de kanten van de wegen. In de Eendrachtspolder / Zevenhuizerplas zijn vele soorten vogels en vlinders te zien zoals Krakeend, Tjiftjaf, Fitus, Tafeleenden en nog veel meer.