De natuur ontwaakt

Het voorjaar is alweer enige tijd geleden begonnen, de natuur is ontwaakt. Vogels en planten laten zich weer uitbundig zien. Het gele raapzaad en witte fluitenkruid is overdreven aanwezig langs de kanten van de wegen. In de Eendrachtspolder zijn vele soorten vogels te zien zoals Wintertaling, Aalscholvers, Grutto’s, Tureluurs, Bergeenden, Scholeksters en nog veel meer.