Vervolg, de natuur ontwaakt

Het voorjaar is alweer enige tijd geleden begonnen, de natuur is ontwaakt. Vogels en planten laten zich weer uitbundig zien. Het gele raapzaad en witte fluitenkruid is overdreven aanwezig langs de kanten van de wegen. In de Eendrachtspolder / Zevenhuizerplas zijn vele soorten vogels en vlinders te zien zoals Krakeend, Tjiftjaf, Fitus, Tafeleenden en nog veel meer.

Vervolg, de natuur ontwaakt

Het voorjaar is alweer enige tijd geleden begonnen, de natuur is ontwaakt. Vogels en planten laten zich weer uitbundig zien. Het gele raapzaad en witte fluitenkruid is overdreven aanwezig langs de kanten van de wegen. In de Eendrachtspolder zijn vele soorten vogels te zien zoals Wintertaling, Aalscholvers, Grutto’s, Tureluurs, Bergeenden, Scholeksters en nog veel meer.

Fuut eet vis

Futen eten voornamelijk vis en met hun prima duikvermogen en dolkvormige  snavel zijn ze goed toegerust om vissen te vangen. Ik had de Fuut al een visje zien vangen en opeten en opeens zag ik de Fuut verschijnen met een flinke vis in in de snavel. Het was een fors exemplaar die de Fuut niet “hap-slik-weg” kon verorberen, hier was toch wel wat meer inspanning voor vereist. Een mooi schouwspel voor mij en ik had er ook prachtig zicht op. Het was een heel gedoe voor de Fuut om de vis in de juiste richting te manoeuvreren, namelijk zo dat  de kop het eerst naar binnen zou gaan. Regelmatig werd de vis ook even onder water geduwd en werd er flink met de kop geschud. De Fuut had het formaat van de vis wel goed ingeschat, want na eerst enig geworstel ging de grote vis toch redelijk vlotjes naar binnen.

De natuur ontwaakt

Het voorjaar is alweer enige tijd geleden begonnen, de natuur is ontwaakt. Vogels en planten laten zich weer uitbundig zien. Het gele raapzaad en witte fluitenkruid is overdreven aanwezig langs de kanten van de wegen. In de Eendrachtspolder zijn vele soorten vogels te zien zoals Wintertaling, Aalscholvers, Grutto’s, Tureluurs, Bergeenden, Scholeksters en nog veel meer.